Adopteret - terapi til voksenadopterede

Blog forfatter

Som adopteret kan du måske have nogle ekstra og specielle udfordringer her i livet. Jeg tilbyder terapi til voksenadopterede. 

Det kunne eksempelvis være: Et stort ”tilpasse- og pleasergen”. Dette kan skyldes, at det er så vigtigt for adopterede at være en del af andre, at høre til, da man som ofte,  helt lille er blevet revet bort fra ens biologiske ophav.

Tab og svigt 

Uro og uroligt adfærd kan også være en udfordring. Bag uroen kan ligge en sorg. En sorg fra før adoptionen fandt sted. En sorg over at være omsorgssvigtet i de første måneder, ja, måske første år af ens liv. Dertil kommer også de tidlige tab, der har været. Først tabet af ens biologiske familie, som for manges vedkommende er lig med et ophold på et børnehjem. Dernæst oplevelsen af endnu et tab i forbindelse med at skulle forlade børnehjemmet, når en adoption finder sted. Hos mig vil du blive mødt i din sorg, og vi vil stille og roligt sætte ord på den. 

Selvom mange adopterede har tilbragt tid på et børnehjem, er det ikke den optimale kærlighed og stimulation, der er tilstede der. Det sætter sig nogle spor. Usynlige spor. Kroppen husker dog, og det ses tydeligt i den måde, du håndterer livet på. Blandt andet den måde, du er i kontakt med andre mennesker på.

Livet på et børnehjem har uden tvivl været indbefattet omsorgssvigt. Både psykisk og fysisk. Rent psykisk kan det være for lidt stimulering og øjenkontakt. For lidt motoriske udfoldelser, fordi barnet sikkert ligger i sin seng det meste af tiden. Og når det kommer til at blive leget med og have det sjovt, så er der også for lidt af det. Det lille barns behov for søvn, mad og generel omsorg bliver ikke optimal. En af omsorgspersonens opgaver overfor barnet er at kunne ”læse” og møde barnet i dets følelser. Dermed hjælper vedkommende barnet til at få en forståelse for, at det har de samme følelser, som andre.

Dette er ikke muligt at gennemføre optimalt på et børnehjem, hvilket kan medføre, at man senere føler sig anderledes, uselvstændig. Man kan blive konfliktsky og undgå at sætte grænser. Nogle oplever også en evig søgen efter at flyde sammen med nogen, da de ikke har haft det tætte bånd til deres biologiske mor lige efter fødslen. I det hele taget er det, at indgå i kontakt med andre mennesker, i alt for ringe grad til stede.

Dette kan blandt andet give dårlig selverkendelse - hvem er jeg egentlig?

Rent fysisk har der måske ikke været nok mad. Og samtidigt ikke varieret mad (flere af mine klienter, som er adopterede, var undervægtige, da de kom til Danmark).

En bonus for dig er, at jeg selv er adopteret. Jeg vælger ind i mellem at dele ud af egne erfaringer og oplevelser. På den måde vil du sikkert opleve, at der på nogle områder vil finde en spejling sted, dvs. at du vil kunne opleve identiske følelser og handlemønstre.

Læs mere på min hjemmeside lige her: www.din-vej.nu

Bedste hilsner,

Jeanette Søm, Psykoterapeut i Valby 

 

 

 

 

 

 

__________________________

Psykoterapeut Jeanette Søm
http://www.din-vej.nu

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Adopteret - terapi til voksenadopterede. Læs mere