Vi ynker hinanden

I Vesten har vi en tendens til at ynke hinanden, når livet ikke går, som vi havde håbet. Vi synes, at det er synd for dem, der er nede økonomisk, socialt eller arbejdsmæssigt, og jo længere tid, de har været nede, des mere synd er det for dem. Vi har sympati for ’de svage’, men selv om vi normalt forbinder sympati med noget positivt, er det bare ikke det, der er brug for. Medynk og beklagelse fokuserer på alt det, der er gået galt, det der er trist og det, der manglede for at mestre situationen.

Det, du har brug for, når du har været nede, er at kunne tro på dine ressourcer til at komme op igen. Og hvis du føler, at du aldrig har været oppe, har du om muligt endnu mere brug for at vide, at det er en mulighed. Du tænker måske, at det kræver noget helt specielt at få den succes, du drømmer om, og at du aldrig vil have en chance for at nå det med din baggrund, dine forudsætninger, dit liv. Men det har du.

Ser du, de personer, der har nået noget i livet ved egen hjælp, har ikke gjort det ved hjælp af specielle evner eller fordi de havde særligt gunstige vilkår, rige onkler, gode forbindelser eller lignende. For det første er eksempelvis gode forbindelser som udgangspunkt ikke noget, man har, men noget man skaber ved egen kraft. For det andet er den tid forbi, hvor din gang i livet var bestemt af, hvor du kom fra. Den har i princippet aldrig eksisteret, men folks forventning om, at det var sådan, har gennem tiderne været så indgroet, at det i praksis tog sig sådan ud for de fleste.

 

Men der har altid været mønsterbrydere, og i verden af idag er der flere end nogensinde. Der er definitivt gjort op med tanken om, at livet er bestemt af vores barndomsmiljø og de vilkår, vi er vokset op under. I vore dage er ’alt muligt, for den, der  bærer viljen i hjertet’, for at bruge sloganet fra en kendt tv-serie, og det er faktisk sandt. De fleste af den nye verdens successrige personer kommer fra kummerlige vilkår, og det eneste de har haft med sig er viljen til at lykkes. Viljen.

 

På alle andre punkter er de ikke anderledes end gennemsnittet, så hvis du tror, at du behøver have ganske særlige evner, tager du fejl. Klart nok, behøver du selvfølgelig et minimum af sund sans og  et relativt normalt funktionsniveau, men det er også alt. Hvis du kan læse denne artikel fra ende til anden, har du det, der skal til. Du har de formelle evner til at sætte dig ind i det nødvendige stof, du har trangen til at lære og at vokse, og du har vilje og selvdisciplinen til at gennemføre. Så enkelt er det.

 

Folk, der opnår noget i livet, gør det først og fremmest ved hjælp af vilje til at mobilisere alle deres ressourcer og gøre alt det, der er nødvendigt for at nå deres mål indenfor samfundets rammer; det vil sige alt det, der er lovlydigt, næstekærligt og etisk forsvarligt. Dem, der bruger ufine midler til at nå deres mål, gør det jo netop, fordi de tilsyneladende mener, at de ikke har det, der skal til for at nå det, de gerne vil, på anstændig vis. De har ligesom de fleste andre brug for at blive klogere.

 

Så tænker du måske, at det, du gerne vil, er så specielt, så anderledes, så individuelt, at det slet ikke er muligt at overføre de tanker, der står beskrevet her, på din helt unikke situation.

 

Tror du lige, at jeg har hørt det før? Nemlig! Og selv på det punkt ligner du alle andre. ALLE synes jo, at netop deres situation er noget særligt, men det er den ikke. Du er unik, men verden fungerer efter nogle klokkeklare love, som du er underordnet. Du kan bidrage med det, der er særligt ved dig og gøre verden større, men måden du bidrager på, er underlagt de love, som gælder for os alle. Og en af dem er altså, at hvis du vil have succes i livet, må sætter dig et mål, mobiliserer dine ressourcer og bruger viljen til at gennemføre dit projekt. Der er ikke nogen anden vej, hvis du går efter varig succes/lykke/rigdom.

 Til gengæld er der ingen grænser for, hvad du kan opnå. Uanset hvad det er du vil i verden, er det muligt, hvis blot én et eller andet sted har gjort det samme. Hvis én anden i verden har præsteret det, du gerne vil, så er det muligt. Hvis det er muligt for en, er det muligt for alle, der vel at mærke gør det samme som den ene.

Så hvad venter du på? Kom i gang! Lad os sammen gøre verden rigere.

  

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Vi ynker hinanden