Psykoterapeut Kresten Kay

Politik og personlig udvikling og andre mangler

Folketingsvalg. Som altid betydningsfuldt og væsentligt. Din mulighed for at sætte et præg på den politiske dagsorden og den retning hvori Danmark skal gå. Politik og personlig udvikling er ofte ikke to størrelser der bliver talt om i samme åndedrag. Mærkværdigt kunne man mene, da det politiske system trods alt har stor indflydelse på hvordan vi lever vores fælles liv i Danmark og for vores forhold til hinanden og verden.

Håbet om en bedre verden
Udover at folketingsvalg er et mediecirkus hvor populismens grimme ansigt har kronede dage, er et valg også idealers kamp. Forskellige menneskesyn og perspektiver på virkeligheden ligger bag skræmmekampagner, mudderkastning og knivstikkeri. Bag de smarte slogans, de højrøstede debatter, kampen om stemmerne og de til tider nedtrykkende lavpandede udsagn, findes mennesker der hver især mener at de kan gøre Danmark til et bedre sted at være.

Det er i hvert fald mit håb. Mit håb at folketingsvalg og politik generelt ikke kun handler om magt, men også om fromme ønsker om en bedre verden. Ønsker som ganske vist må forplumres i politiske rankespil for at komme frem. Det er ikke ligetil at gennemskue hvem der er ærlig, hvem der er egoistisk og hvem der reelt kæmper for menneskeheden. Det er i hvert fald ikke ligetil for mig. Måske er det også derfor at personlig udvikling og politik ikke tit nævnes i sammenhæng, idet de spil der udgør det politiske system oftest er de samme spil som mange mennesker med interesse for personlig udvikling higer efter at gøre sig fri af. Søger at nærme sig det autentiske, det kærlige og reelle i sig selv og hinanden. Noget det kan være mere end svært at se i en valgkamp.

Jeg skal ikke gøre mig klog på de dybere lag i de politiske spil. Ej heller skal jeg gøre mig til dommer over andres valg. Men jeg vil, med risiko for en malstrøm af kritik, kaste mig over hvorledes personlig udvikling og refleksioner over politik måske hænger sammen.

I min egen ungdom var jeg ganske aktiv i politik, men indså efter nogle år at jeg kom langt længere ved at beskæftige mig mere konkret med mine idealer, udleve dem så at sige, end at prøve at ændre hele samfundets struktur. Det er et personligt valg og på en måde en opgivende holdning overfor den politiske scene. Alligevel har mine år i ungdomspolitik givet mig en forståelse af hvor svært det politiske system er og hvor utrolig mange bolde man skal holde i luften på samme tid. Bolde som ofte ikke handlede om mig selv, men snarere om hvordan jeg kunne påvirke den omgivende verden til at anerkende mine holdninger som rigtige – og deres som forkerte. Der var de klare modstandere og de klare venner. Som en gammel John Wayne western hvor de gode har hvid cowboyhat på og de onde sort. I det politiske system er farverne bare rød og blå. I dag er mit perspektiv på politik temmelig mere broget. Ingen er hverken gode eller onde, sorte eller hvide. Snarere en flok af mennesker der alle har en grå cowboyhat på – nogle dog mere lysegrå end andres.

Helhed som præmis for diskussion om politik og personlig udvikling
Som udgangspunkt for mine tanker om politik og personlig udvikling, vil jeg påtage mig det præmis at personlig udvikling bør være helhedsorienteret og således holistisk. At man som søgende menneske ikke kan affeje dele af mennesket eller af ens egen eller andres virkelighed, som uvæsentligt eller mindre værdig. At de enkelte dele fortæller noget om helheden, men også at helheden ikke kan forstås ud fra den enkelte del. Helheden, altså samfundet og menneskeheden, såvel som det enkelte menneske, kan ikke decimeres til de enkelte dele, men må forstås ud fra det hele billede. Et billede som desværre er de færreste, og da slet ikke undertegnede, forundt at se klart. Et søgende menneskes søgen må, med denne præmis in mente, derfor søge både indad og udad. For at se sammenhængen og sammenhængskraften. Se forskelle og ligheder.

Som jeg ofte før har plæderet for, må selv-udviklingen overgå til vi-udvikling for at give mening mennesker imellem og ikke blot i dig selv. Altså en udvikling der både tager vare på dig og menneskeheden i dig. Både forholder sig til dig som individ og som en del af helheden, af menneskeheden. At selv-udvikling ikke kun handler om at du skal kende dig selv, dine følelser, dine behov, dine grænser og personlige drømme. Selv-udvikling er et stop på vejen og bør udvikle sig til bevidsthed om fællesskabet og oplevelsen af Jeg-Du forhold. Den relation der ser menneskeheden i andre og accepterer andres ret på lige fod med din egen. Den relation hvor dit ’jeg’ for et øjeblik mister sit tag i dig, blot for at vise dig det ubegrænsede nærvær i relationen til andre. Det ubegrænsede som filosoffen Martin Buber beskrev som den guddommelige gnist. Når du ser dig selv i andre, ser menneskeheden og kan se bort fra nogle af dine egne behov i fællesskabets ånd. Her taler jeg ikke om en selvudslettende oplevelse, men snarere en oplevelse af sammenhæng og kærlighed der anser andres behov som ligeså vigtige for dig som for dem. Om omvendt. At du med andre ord, tager ansvar for dig i den anden. Velvidende at dette måske vil koste et par håndører af månedslønnen. 

Dilemmaet – Er du menneske før du er dansker?
Ved et folketingsvalg står det selv-udviklede menneske virkelig overfor et dilemma. Skal du stemme for dem der giver dig mest – eller for dem der giver samfundet de bedste muligheder for fællesskab og fælles ansvar. Skal vi løfte i flok eller er skal du være din egen lykkes smed? Skal du stemme på dem der vil Danmark bedst, eller dem der forholder sig til hele verden? Skal du stemme for dem der bedst dækker dine behov, eller skal du stemme for dem der dækker samfundets behov, men måske i mindre grad - dine? Skal det handle om økonomi eller om menneskesyn? Måske er du endda så heldig at det hele er sammenfaldende og dilemmaet forsvinder.

Økonomi får samfundet til at hænge sammen – ja – det er jo rigtigt. Men behøver det være sådan? Er det en naturgiven sandhed at økonomi og grådighed er den bedste fremdrift i verden? Er disse kvaliteter aspekter som du kan genkende som en del af din personlige udvikling? Sikkert ikke - så hvorfor falde tilbage i udviklingen og konsekvent stemme på partier der holder på dette standpunkt?
Hvordan kan din stemme afveje balancen mellem din egen personlige udvikling og plads i samfundet, samtidig med at du tager vare om ’vi’ i samfundet? Hvordan kan du stemme uden at være styret af frygt for det ukendte? Frygt for fremmede eller forandringer? Hvordan kan du tage hånd om menneskeheden i andre, såvel som mennesket i dig selv?

Det er ikke nemt at se igennem valgkampens intentioner og magtkampe. Ikke let at holde tungen lige i munden når de fine ord og diskussioner om økonomi, udlændingepolitik og bruttonationalprodukt dukker op. Ikke ligetil at gennemskue hvad der skal til for at komme igennem finanskrisen. Lyt igennem ordene. Læs mellem linjerne og stol på din egen intuition. Hvem ville du føle dig tryg ved? Hvem er menneskelig og udstråler omsorg og kærlighed? Hvem er autentisk? Hvem, og hvilket menneskesyn, er ansvarlig for at Danmark og verdens situation er så nedslående som den er? Vil du virkelig opretholde dette system som så tydeligt er ødelæggende for menneskeheden? Der er måske forskel på dem der tager bedst vare på økonomien og dem der tager bedst vare på menneskeheden. 

Der er forskel på hvem der passer bedst på dine penge, din skatteprocent og på menneskehedens bedste. Der er forskel på hvem der passer på danskernes værdier og dem der passer på menneskets værdier. Forskel på dem der deler og dem der tager hånd om fællesskabet. Grundlæggende er der forskel på menneskesyn hos de forskellige fløje og partier. Hvilket menneskesyn falder bedst i hak med de værdier du har opnået igennem din personlige udvikling?

Charles de Montesquieu skrev engang ”Hvis jeg vidste besked om noget, der var nyttigt for mit land, men ødelæggende for et andet, ville jeg ikke fortælle det til min hersker, fordi jeg er menneske før jeg er franskmand – fordi jeg er menneske af nødvendighed og kun franskmand ved et tilfælde.”

Med en let kunstfærdig omskrivning giver dette citat rammende mening i spørgsmålet om personlig udvikling og folketingsvalg – Spørgsmålet er om du er menneske før du er dansker? Om du vil stemme for noget der er nyttigt for dit ’jeg’, selvom det er ødelæggende for et andet? Om du igennem din stemme tager vare på menneskeheden som en nødvendighed eller blot jeget som et tilfælde?

Realist eller drømmer?
Udgangspunktet for de fleste i deres søgen i udviklingens tegn, er ofte et behov for forandring. En dybtfølt fornemmelse af at tingene ikke er som de bør være. Som den engelske humanist og forfatter William Hazlitt skrev, er forskellen på mennesket og andre dyr først og fremmest at vi kan forholde os til tingene som de er og tingene som de burde være. Dermed er mennesket i stand til at drømme om en bedre verden og om en anderledes hverdag. Denne evne er ufravigelig i den personlige udvikling og kunne vel også være det i samfundet som sådan. Enhver der ser på verden og ikke mener at tingene kan ændres, at grådighed og økonomi altid vil være de styrende kræfter, har mistet denne evne.

Man skal blot kigge en smule tilbage i historien for at se at alting forandrer sig hele tiden, at værdier, holdninger, teknologi, evolution, osv., osv., konstant overgår den vildeste fantasi. Så hvorfor er det så utopisk at tro på et samfund hvor penge blot er midlet og ikke målet? Tro på en verden hvor goderne er fordelt i lighed og hvor ressourcer er til alles gode, ikke blot de grådigste. Nogle vil mene at dette blot er en tåbes drøm. Jeg vil fastholde at det eneste realistiske er at alt forandres og at intet består – så hvorfor skal grådigheden bestå som styrende for samfundets norm? Enhver der mener at verden ikke har ressourcer nok, bør skele til fordeling af disse og hvordan vi udnytter ressourcerne. Få har meget, mange har lidt. Og åbenbart er det en naturgiven sandhed som ikke kan ændres. Tænk hvis det samme gjorde sig gældende i personlig udvikling.

I den personlige udvikling, både min egen og det jeg igennem årerne har erfaret i mit arbejde som psykoterapeut, er faste overbevisninger tit gjort til skamme i virkelighedens lys. De fleste mennesker jeg har arbejdet med er kommet langt hurtigere frem ved at turde drømme, i stedet for at holde sig til en realistisk oplevelse af en ubehagelig verden. Hvad der er realistisk er tit defineret af vores baggrund og opvækst. At se mennesker arbejde sig ud af denne realisme og møde drømmene, er mageløst. Drømme der måske ikke bliver som de var drømt, men dog prøves af. Drømme som nogle gange bliver til virkelighed langt større end fantasien. En udvikling der ikke omhandler økonomi eller bundethed af traditioner og samfundsnormer. En brast drøm, er bedre end en uprøvet. En realisme der er ubærlig at leve med kan bekæmpes af drømmen.

I forhold til politik er spørgsmålet altså det samme som i den personlige udvikling – tør du drømme eller er du realist?

Den lysegrå cowboyhat – værdierne som vejleder
Igennem din stemme til folketingsvalget kan du afgøre hvorvidt du er et ’Jeg’ der kæmper for dig selv, eller et ’Jeg’ der kæmper for ’vi’. Du kan bestemme om du er en drømmer eller realist. Om du vil støtte de bestående, eller tør kaste dig ud i håbet om virkelig forandring. Det kan du gøre ved at se igennem populismen, se forbi personsager og egocentrerede udsagn. Mudderkastning og personlig magtliderlighed har intet med fællesskabet at gøre. Det har intet med hverken personlig eller fælles udvikling at gøre. Det er egoets blinde vinkel forklædt i ”sandheden”.

Det gør du ved at se udover din egen næse og lade dine behov stå i skyggen for en tid. Lad bekymringer om fællesskabet og vores fælles gode være din vejleder og guide i en rodet valgkamp. Hvem synes du er bedst til at lede fællesskabet – ikke hvem der kaster flest godbidder i din retning?
 
Vi har det jo, set på verdensplan, ganske godt i Danmark. Langt hen ad vejen har vi hvad vi har behov for - men måske ikke det vi mener at have brug for - dog kan disse goder naturligvis deles på anden måde end i dag. Samtidig har vi vel også et ansvar for resten af verden. Ansvar for at vi ikke lukker porten, smækker med døren og lader verden være verden. Ligesom at se dig i den anden, må Danmark se sig selv i resten af verden. Ligesom du i den personlige udvikling må fordele dine indre goder lige, således at der tages omsorgsfuld hånd om både ressourcer og sårbarhed.

Med andre ord, kan du lade dig lede af de samme værdier som for de fleste er ensbetydende med personlig udvikling. Værdier som åbenhed, autenticitet, kærlighed, accept, rummelighed, sammenhæng og forståelse. Når disse værdier nu er væsentlige i manges søgen, hvorfor så ikke lade de samme være styrende for din stemme ved dette valg? Med hensyn til præmisset om helhed som retningslinje for udviklingen. 

Nu kan du sikkert også læse mellem linjerne hvilken retning min politiske overbevisning hælder. Sådan er det måske med politiske diskussioner. Man kan ikke sætte overvejelser og værdier i parentes, men man kan være mere eller mindre åben for andres ret. Og overfor vores fælles oplevelse af samfundet som en gave og ikke en trussel. Med de overstående overvejelser, er jeg ikke i tvivl om hvem der i det politiske spil har den mest uskyldige lysegrå cowboyhat på. Hvem der i det politiske spil lever bedst op til de idealer og værdier jeg har opnået igennem min hidtidige personlige udvikling. Hun tør drømme om at udvikling ikke blot er personlig, men også et fælles anliggende. Hun får min stemme.

Alt godt
Kresten Kay
Psykoterapeut MPF og fast artikelskribent på levlykkeligt.dk


 

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer

Kære Kresten,

For hulen, hvor er det bare velvalgte ord! Alt imens jeg læste dit lange indlæg, faldt jeg over nogle detaljer, som jeg selv har en anden vinkel til. Jeg overvejede kort, at skrive om dette, men besluttede mig for, at det var ganske betydningsløst, sammenlignet med det flotte budskab, der lyser ud af din tekst.

- og ja, jeg er selv "en gammel kapitalist" der har indset, at vækst hysteriet, blot er en ny måde at lave pyramidespil på. Når grådigheden har tilraget sig sit, vil der altid stå nogen til sidst, som har tabt.

Er du menneske før du er Dansker?

Svaret er indlysende!

Tak.

Kh

HCA

Kære HCA,

Tak for de ord. Det glæder mig at du kan bifalde mine refleksioner.

Jeg er dog temmelig interesseret i de andre vinkler du nævner - vil du indvie mig i disse? Det er altid en glæde at få nye og andre perspektiver på mine tanker.

Heldigvis synes det at der er en større tendens i samfundet til fællesskab end tidligere. Det vidner valgkampen, trods alt, om.

Alt godt

Kresten

Vel talt Kresten

mange ord, og de gør godt at læse. Frimodigt fri for floskner

Jeg ønsker mig også et samfund hvor alle arbejder sammen og samarbejder; kan koges ned til dette citat fra Candice O'Denver: "For the benefit of all..." hvor dette all inkluderer mig selv også.

At give ud, til "de andre" bliver vel mest set som dumhed her i hygge Danmark, især hvis man forventes at give til en hvor hudfarven afviger (det må man ikke sige, men så bruges ordet etnisk-etellerandet som substitut). 

OG grundliggende vil alt jeg giver ud, også være til gavn for mig selv. Der er intet dumt i at give, uden at forlange noget til gengæld. Det er kærligt (It's a loving aspect) og der er intet at miste ved at give.

I såkaldt Native American kultur fandtes der noget som hed Potlatch  det kaldtes også "The Great Gift-give-away-day". På denne dag gav man det allerbedste bort til de der trængte. Og uden at kræve noget till gengæld. For var der et område man selv manglede noget kunne man være sikker på at der nok var nogen som med glæde gav det til en. Alle gav efter evne, og de gav det bedste de havde.

Dette er så stik modsat til vores kultur hvor man som hovedregel smider ting ud, og giver man det bort så er det kun det ældste og mest slidte.

Skikken blev forbudt af den "hvide mand" fordi den blev set som udtryk for dum-god-hed og kunne give plads for platugler. Men der var ingen platugler der benyttede sig af det. Platuglerne befandt sig i hovederne på de hvide som lavede bestemmelserne.

Nu ved jeg ikke helt hvilken hun du hentyder til som bærer denne lysegrå cowboyhat, der er flere Annie get your gun quins i spil her til dette valg, og lad den bedste vinde (vores tillid).

vh

Palle

Vedrørende dit afsnit: Realist eller drømmer?

-vi burde sgu´sætte os ned og få en sludder om det :-)

Jeg har så meget på hjertet om dette emne, at hvis jeg virkeligt skulle beskrive det, så ville det blive til en bog. (Sjovt nok, handler den bog som jeg har på vej, om dette emne, læs eventuelt mere på min blog)

Det jeg har på hjertet, vil jeg forsøge at beskrive så kort som overhovedet muligt, velvidende, at det sikkert kommer til at fremstå, som en slags "skyderi fra hoften".

Hvad jeg nu fortæller, er ikke på nogen måde en kritik af din praksis. Se det eventuelt som et forslag til undersøgelse af eksisterende antagelser i stedet.

Realist eller drømmer?

Der er ingen tvivl om, at du ofte oplever mennesker som går opløftet, efter at du har tændt et håb i dem, fra dig. Et håb der givetvis får sit brændstof fra en drøm om en bedre tilværelse et sted ude i fremtiden.

Hvad jeg nu vil fortælle, kommer fra mit hjerte. Det kommer ud af en indsigt, som har transformeret mit liv.

Hvis vi helt ærligt begynder at undersøge, hvorfor mennesket bliver opløftet af håbet, så opdager vi hurtigt, at håbet giver os en pause for alle vores "problemer". Hvad vi dog sjældent ser er, at det ikke er en pause fra virkeligheden, men derimod en pause fra vores mening om virkeligheden!

Det er ikke kun håbet som giver os en pause, det er også stort set enhver tænkelig form for underholdning eller stimuli, der er "designet" til at vi kan flygte fra dette øjeblik. Men uanset hvad vi forsøger, så lykkedes det aldrig, at undslippe virkeligheden.

Hvert eneste øjeblik, har vi mennesker to valg, og kun to valg, som vi kan vælge imellem. Hvis nogen på nogen måde kan påpege andre muligheder end disse to valg, så hører jeg gerne fra dem!

De to valg som vi kan vælge imellem er følgende:

- Alt er som det er i dette øjeblik.
Eller
- Alt er som det er i dette øjeblik, og jeg har en mening om, at det burde være anderledes.

Min pointe er, at uanset hvad vi foretager os, uanset hvilke krumspring vi gør os, så slipper vi aldrig ud af det faktum, at alt er som det er, i dette øjeblik!

Når dette ses, så giver det ganske enkelt ingen mening, at fortsætte med at have en overbevisning om, at dette øjeblik, burde være anderledes.

I overgivelsen til, og accepten af, at dette øjeblik, altid og uden undtagelser er som det er, findes en frihed, som intet menneske kan forstille sig, før man aktivt har valgt den.

Så ved jeg godt, at det første modargument mod dette er, at hvis vi blot altid acceptere dette øjeblik som det er, så bliver vi enten udnyttet groft af andre, eller også sætter vi os hen i en stol og visner.

Men dette er en misforståelse. Eller sagt på en anden måde, hvordan kan man vide det, før man har prøvet? Det kan man naturligvis heller ikke.

Men hvorfor har vi tilsyneladende helt automatisk modstand mod hvad som er? Må jeg foreslå, at vi er "opdraget" til det, at det helt og aldeles er en betinget handling, som ganske automatisk folder sig ud. Hvis egoet ikke kan få det som det vil, kan det altid styrke sin oplevelse af sig selv, ved at have rigtigt godt og grundigt ondt af sig selv!

Derfor ser jeg håb som noget der i bedste fald blot kan lindre, for en tid, før overbevisningerne kommer tilbage igen. Ægte helbredelse kommer først, når vi indser, at der aldrig har været, og aldrig vil være, en mulighed for på reel vis, at undslippe dette øjeblik. Når dette ses, så giver det klarsyn, så forholder man sig til virkeligheden, så bliver man i stand til at vælge, med visdom, blandt de muligheder øjeblikket trods alt tilbyder. Lige så længe man har modstand mod øjeblikket, lige så længe er man blind for de reelle muligheder.

Kortere kan jeg ikke beskrive det lige nu. Giver det nogen mening for dig?

Kh
HCA

Kære Palle,

Tak for kommentar og en rigtig fin, men trist, historie om de indianske skikke. Den skik kendte jeg ikke.

Hvor ville verden dog se anderledes ud hvis mængden indså det du har set. At give til andre, er at give til en selv. Jeg er overbevist om at du har ret.

Hehe... jeg troede ellers det var nemt at gennemskue hvem HUN er. Men som du selv er inde på, er der flere Annie's med i spillet. Jeg vil dog holde på at blot en af dem er uskyldig.

Alt godt

Kresten

Kære HCA,

Ja - vi kunne sikkert tale om dette i timer. Måske en dag.

Kort fra min hofte - jeg giver dig uforbeholdent ret.

For snart to år siden opholdt jeg mig en lille måned i et kloster i nepal. 18 timers meditation om dagen, uden at tale og alt foregik i slowmotion. Der indså jeg de aspekter du taler om. Det var ulideligt hårdt til at starte med, men blev mere og mere mageløst.

Indtil dette ophold i klosteret havde jeg inderligt brug for håbet. Det er der endnu, håbet, men ikke som en afvisning af nuet. Snarere som en forelskelse i menneskets muligheder og de valg af øjeblikkets muligheder du skriver om.

For mig har det været en lang vej hertil og jeg vandrer da heldigvis endnu. Fra det ene øjeblik til det andet. Og nogle gange må jeg tage håbet i brug for at lindre smerten. Som en bevidst sutteklud. Den virker dårligere og dårligere. Mit jeg kæmper stadig en indædt kamp for at overbevise mig om dets virkelighed. Nu mere som at se på et teater, end at deltage. Automatikken er der stadig, men har delvist mistet sin magt.

Håbet ser jeg som en del af udviklingen. Og drømmene om forandring, som starten på at acceptere det som er. Bagvendt logik måske, men sådan har min rejse været. Jeg oplever at håbet tændes nemmere i mennesker, når de er sammen med et menneske der er i nuet og derfor i det øjeblik IKKE håber. Nogle gange skal de personlige dramaer afvikles sammen med et menneske der ikke længere deltager i dramaet. 

Jeg takker dig for at dele dine refleksioner med mig og os her på LL.

Alt godt

Kresten

Kære Kresten,

Tiltrængt, godt og givende indlæg. Sød musik i mine øre; for på mange måder har dette tiår bombet Danmark tilbage til 50’erne – men uden Elvis!

Kh
Frk. Fortuna
 

Kære Frk. Fortuna,

Tak for de ord. Det glæder mig at der er mange der holder på fællesskab og kærlighed som væsentlige værdier - fremfor økonomi og grådighed.

Nu levede jeg ikke i 50'erne og kan kun huske Elvis fra de sange min far nynnede i weekenderne. Men ingen tvivl om at verden ville, om ikke andet, være et mere farverigt sted med Elvis i live. Jeg håber at nogle af politikerne finder deres 'blue suede shoes' frem - ikke for at deltage i Vild med dans - men for at gøre politik mere menneskelig.

Alt godt

Kresten

ØØØ høhø

Hvem du stemmer på er jo din helt private sag, og det er ikke derfor jeg svarer her, men fordi du nævner at der er en uskyldig quinde på tinge. Uskyld er det jeg mindst forbinder med politik, bortset fra at det vel er fast ingrediens i spindoktor pladder.

Se det elliminerer jo egentlig ganske mange af de oplagte kvindelige gråhatskandidater. De har jo mistet deres uskyld, ikke på D'Angleterre som den gamle sang foreslår, men på poloer, grænsebomme osv.

Måske skal jeg kigge i de lavere luftlag, sådan omkring 161 cm? eller skal jeg lede efter svaret i Johanne Evangeliet? :-)

P

Bingo - og du har nok ret mht. uskyld.

 

Politik og personlig udvikling og andre mangler. Læs mere