Meditation og Qi Gong København

ESSENS OG NÆRVÆR - weekendkursus i Kbh

03/03/2018 - 10:17

Weekendens tema: At begynde hvert øjeblik 

”I begynderens sind er der mange muligheder – i ekspertens kun få”. Zen-mester Shunryu Suzuki

At begynde hvert øjeblik vil sige, at vi lever i nuets virkelighed, hvor sindet er åbent for alle muligheder. Essens og nærvær er en fortløbende kursusrække med det formål at arbejde hen imod større indsigt i bevidsthedens sande natur og realisere, hvem vi virkelig er bag ved egoets snævre begrænsninger.                                                                                     

Kursusrækken har kørt i ni år med 4 årlige weekendkurser. Fra 2013 med 3 årlige weekendkurser og et 3-dages stilheds-retreat.

Der er en fast grundkerne af deltagere, der har været med i flere år, og hver gang kan der komme nye med. 

Imellem hver kursusgang lægges der op til, at deltagerne mødes én gang og praktiserer Inquiry og meditation efter et givent oplæg.

Forudsætning: Nogen erfaring med selvudvikling og meditation. Optagelse på kurset sker efter mail- eller telefonkontakt med mig. Ring på 21466235 eller skriv til mail@heddamatthesen.dk

Imellem hver kursusgang lægges der op til, at deltagerne mødes én gang og praktiserer Inquiry og meditation efter et givent oplæg.

At begynde hvert øjeblik betyder, at vi har begynderens sind. Begynderens sind er spontant og vokser naturligt ud af øjeblikkets virkelige omstændigheder og ikke af fastlåste gentagne vaner og mønstre, der præger vores almindelige ego-centrerede bevidsthed. 

Med begynderens sind undrer vi os og spørger: Hvem er jeg? Og kun med begynderens sind kan vi erkende altings oprindelige natur og dermed vores bevidstheds sande natur - et altid levende nærvær. 

Vi vil lade dagene udfolde sig spontant fra øjeblik til øjeblik. I dette flow af spontanitet vil vi arbejde med Inquiry, som er en unik og spontan selv-undersøgende metode. Og med meditationer, kropslige- og kreative øvelser, drømmearbejde og hvad der undervejs dukker spontant op.

Pris: Kr. 1400,-. Depositum kr. 600,-. 
Undervisningssted: Vanløse - tæt ved Damhussøen. Præcis adresse opgives ved tilmelding.
Tilmelding: Pr. telefon eller e-mail samt indbetaling af depositum.
Depositum tilbagebetales kun ved skriftligt afbud senest 14 dage før kursusstart.
Tilmelding er bindende.

Skriv til mail@heddamatthesen.dk

 

__________________________

Hedda Matthesen
Mindfulness, Qi gong, Essens og nærvær
Læs mere på: http://www.heddamatthesen.dk/
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Meditation Kursus København. Læs mere