Det fysiske og det spirituelle er en og samme virkelighed

Disse betragtninger er ansporet af eller udsprunget af behovet for en udvidet forståelsesramme, for mig, som er skolet i elektronik og dertil hørende felt definitioner, elektriske og magnetiske samt kombinationerne af disse.

Et ”Felt” er ikke fysisk, det er ikke struktureret i tre dimensioner eller direkte erkendeligt, man kan kun registrere det indirekte. Man kan ikke pege på noget og sige dette er et xxx-felt det starter her og ender her.

Et felt er der ”bare” eller simpelthen, det kan opleves stærkere eller svagere, men det ophører aldrig. Deri er det særdeles specielt.

I den praktiske verden stopper det imidlertid når man ikke kan måle det længere, men det er IKKE det samme som at det ophører.

Et felt er ikke forbeholdt eller defineret af de personer der er tilstede, eller har ”tilmeldt sig” felt-fællesskabet.

Et felt eksisterer hele tiden, eller bedre udsagt: feltet er der altid, og vi kan vedkende os det eller genkende det når vi oplever resonans. Så siger vi nemmest, at nu er der et felt tilstede.

Samtidig vil jeg vedkende mig muligheden af at en eller flere personer kan modulere det generelle felt således at det udefra kan opfattes som ”deres” felt. Det er det ikke, men budskabet, modulationen kan siges at hidrører fra deres fælles tuning, deres Intention.

Feltet er der. Og det kan erkendes som eksisterende via sine manifestationer: vi som menneske i form, er en manifestation i og af feltet. Det giver ordet selverkendelse en uventet dimension.

Så når flere mennesker mødes så kan der ske det at den enkeltes resonans med det / i det overordnede felt, gør at der lokalt så at sige bliver en stærkere ”tone” og denne forstærkning støtter ind så de andre nemmere (?) hvis de som opmærksomme og bevidste ”tuner ind”, oplever at ”nu er der et fælles felt”.

Du kan sige det som at der opstår en synergieffekt når flere går sammen således at det samlede resultat / oplevelse er større end summen af de enkeltes egenoplevelse. Det er derfor at når der er nok der har en fælles intention så skifter virkeligheden så den bliver i overensstemmelse med denne fælles intention (”Aligner sig med...” på dansk engelsk)

Palle Jensen

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Det fysiske og det spirituelle er en og samme virkelighed