marketing og bæredygtighed

Kom godt i gang med FN's 17 verdensmål

Blog forfatter

Hvorfor arbejde med FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling?

Grunden til at du skal arbejde med verdensmålene er, at de er en formidabel kommunikationsplatform og kommunikationsværktøj, for dig der gerne vil i gang med at arbejde med bæredygtighed i virksomheden.

Med de 17 verdensmål er der lavet en god platform for dig, til at komme godt i gang. Du skal ikke først til at opfinde den dybe tallerken. Man kan selvfølgelig sagtens arbejde med bæredygtighed uden at benytte verdensmålene, men er du forholdsvis ny på feltet, kan jeg anbefale dig at starte lige her. 

Du kan se en mere dybdegående model over måden jeg typisk arbejder på her: https://www.kaarerasmussen.com/temaer/proces-for-gennemfoersel-af-projekter/ 

En anden grund til at arbejde med verdensmålene er, at de bliver mere og mere kendte (og anerkendte). Derfor vil dine bæredygtighedstiltag, som udgangspunkt være lettere at implementere, fordi din målgruppe hurtigere vil afkode din kommunikation. De ved hvad baggrunden for målene er, og vil ofte med det samme vide, at det overliggende tema/formål med din kommunikation, er bæredygtig udvikling.

Sådan hjælper jeg dig

Når du skal arbejde med verdensmålene, og bæredygtighed generelt, kan du med fordel opdele arbejdet i en række faser. Det kan struktureres på mange måder, men det fx se sådan ud:

 1. Identificér og prioriter hvilke mål du vil arbejde med 
 2. Lav en strategi eller som minimum retningslinjer for hvordan du vil arbejde med verdensmålene
 3. Lav en handlingsplan for hvordan du får skubbet dine nye tiltag ud over rampen
 4. Producer dit indhold
 5. Implementér 
 6. Evaluer og optimér løbende.

Nedenfor går jeg lidt mere i detalje med hver fase 

1. Identificér og prioriter hvilke mål du vil arbejde med 

Mange eksperter siger, at man ikke blot kan vælge et eller få verdensmål at arbejde med, fordi de alle hænger sammen. Jeg er uenig. I en travl hverdag er alt et spørgsmål om prioritering, og I skal prioritere hvilke verdensmål, der er de perfekte match til netop din/jeres forretning. Sandheden er også, at prioriterer I ikke, ender I op med en halvtynd omgang, i stedet for et virkelig gennemarbejdet output, som kan blive en del af virksomhedens forretningsstrategi. 

Så start med at udvælge måske 2-5 mål, som I synes er relevante for Jeres virksomhed.

2. Formulér en bæredygtighedsstrategi

Når I har valgt Jeres mål og kommet mere i dybden med dem, så bør I formulere nogle målsætninger for hvordan verdensmålene skal bruges og nogle helt konkrete og målbare mål, der beskriver hvor arbejdet med verdensmålene skal tage jer hen og hvem de skal målrettes. Et godt fif til strategiformulering er: keep-it-simple og gør den let kommunikerbar. Der er ikke noget mere ubrugeligt end strategier, der er svære at kommunikere og som folk ikke kan huske. En bæredygtighedsstrategi bør være seriøs, med det formål at tage forretninget et niveau op.

3. Lav en handlingsplan

Når jeres strategi er formuleret, skal den føres ud i livet. Det gør I ved at lave en meget konkret handlingsplan med alle de aktiviteter som skal sikre, at det rent faktisk bliver til noget.

Der kan typisk være mange punkter i sådan en plan, derfor er det også vigtigt at der sættes deadlines og ansvar på de enkelte aktiviteter. I nogle tilfælde kan det også være en god ide at sætte prioritering på. De overordnede titler i en handlingsplans kolonner kunne fx. være:

 • Titel på aktivitet
 • Ansvarlig
 • Deadline
 • Prioritet.

4. Producer indhold

Fx tekster, grafik, webindhold osv. Afhænger helt af det enkelte projekt og formålet med det.

5. Implementér/eksekvér

Det kan fx være kampagne eller intern uddannelse. Netop ifm. med den interne implementering er forankring alfa og omega. Tænk rigtig grundigt over hvad det er, der skal få medarbejderne til at tage målene til sig.

Er det eksternt kan der fx være tale om kampagner på sociale medier, influencers inden for jeres branche, annoncering og anden form for markedsføring.

6. Evaluér og optimér

Ethvert projekt bør afsluttes med en evaluering, herunder afklaring om i hvilken grad målene er nået. Derudover er formålet med evaluering at se på, hvor vi kan gøre tingene endnu bedre. 

Har I gjort arbejdet godt i Jeres arbejde med strategi og handlingspan, bør evalueringsfasen være forholdsvis overkommelig, fordi I der har fastsat mål og KPIer (Key Performance Indicators), så I "blot" skal holde fastsatte mål op mod målbare resultater.

Hvad er FN's 17 verdensmål egentlig?

Vil du vide mere om verdensmålene kan du fx. se her: https://www.kaarerasmussen.com/temaer/fns-17-verdensmaal-for-baeredygtig-udvikling/

__________________________

Kåre Møller Rasmussen
Marketing bæredygtighed
Læs mere: https://www.kaarerasmussen.com/

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

 • Google
 • Facebook
 • linkedin
 • twitter
Bæredygtig udvikling - arbejd med FN's17 verdensmål. Læs mere