10 iagttagelser om parforholdets natur

Her er 10 iagttagelser om parforholdets natur (og om menneskelige relationer i det hele taget), der kan gøre din rejse på kærlighedens vej en smule lettere, en smule mere glædelig og en smule mere kærlig. Når du læser dem og kontemplerer dem, så husk at disse iagttagelser ikke har noget at gøre med ”rigtigt” eller ”forkert”, ”godt” eller ”dårligt”, ”burde” eller ”burde ikke”. Disse iagttagelser er simpelthen en beskrivelse af måden tingene er på, på samme måde som at loven om tyngdekraft er en beskrivelse af måden tingene er på.

Her er de 10 iagttagelser:

1. Du kan ikke gøre mig lykkelig (det er mit job).

De fleste af os er opdraget til at tro at måden vi har det på, om vi er lykkelige eller ulykkelige, har noget at gøre med de ydre omstændigheder i vores liv – såsom vores job, vores økonomi, vores helbred – eller vores partner og vores parforhold. Og ved første øjekast virker det måske også som om at det er sådan tingene hænger sammen. For når der sker noget i det ydre, for eksempel når vores partner siger eller gør et eller andet, føler vi som regel også et eller andet. Vi føler os måske godt tilpas eller utilpas, vi føler os måske glade eller kede af det. Og det tyder jo på at det er det som vores partner siger og gør (eller ikke siger og ikke gør!), der er årsagen til vores måde at reagere på.

Men er det virkelig sandt? Er det virkelig sandt at det er det vores partner siger og gør, der er årsagen til vores reaktion?

Hvis din kæreste for eksempel siger til dig at han vil ringe til dig i aften, og han ikke gør det – hvordan reagerer du så? Bliver du ked af det? Bekymret? Vred? Lettet fordi du havde andre planer? Og hvis det samme skete for 10 forskellige personer, tror du så at de alle sammen ville reagere på samme måde som dig? Nej, vel.

De forskellige måder forskellige mennesker reagerer på over for den samme begivenhed, viser os at det ikke kan være begivenheden i sig selv der er årsagen til måden vi reagerer på. Fordi hvis det er begivenheden i sig selv der er årsagen til måden vi reagerer på, ville alle mennesker reagere på samme måde over for den samme begivenhed. Men det gør mennesker ikke. Hvilket viser os at der må være noget andet som er årsagen til måden vi reagerer på. Og hvis dette ”andet” ikke er i det ydre, ikke er i begivenheden selv, så må dette ”andet” være et andet sted – nemlig i vores indre. I vores tankegang. I måden vi hver især fortolker det som sker.

Når du forstår denne årsag-og-virknings-sammenhæng mellem din tankegang og din oplevelse, forstår du også hvorfor jeg siger at din partner ikke kan gøre dig lykkelig. Fordi årsagen til hvordan du har det, årsagen til om du er lykkelig eller ej, ligger i din tankegang (og det samme gælder selvfølgelig også for din partner).

2. Du kan ikke gøre mig ulykkelig (det er også mit job).

Eftersom min partner ikke kan gøre mig lykkelig – fordi årsagen til hvordan jeg har det, ligger i min tankegang og fortolkning af det der sker – betyder det også at min partner i bund og grund ikke kan gøre mig ulykkelig. Det er kun min egen tankegang der kan gøre det. Fordi det er min tankegang der bestemmer hvordan jeg har det.

Sikke en lettelse at finde ud af det! At det ikke er min partner der er ansvarlig for hvordan jeg har det, og for hvad jeg tænker og føler! (Og at det ikke er mig der er ansvarlig for hvordan min partner har det!).

Med denne iagttagelse mener jeg selvfølgelig ikke at man så ikke skal tale om tingene, og vise hensyn og hjælpe og støtte hinanden, så godt man kan. Denne iagttagelse er simpelthen baseret på det faktum at til syvende og sidst, når alt kommer til alt, så ligger ansvaret for måden jeg har det på, i min tankegang og mine historier om hvad der sker – såsom mine historier om hvad min partner gør eller ikke gør.

Du kan ikke gøre mig ulykkelig. Og jeg kan ikke gøre dig ulykkelig.
Sikken lettelse!

3. Du kan ikke give mig noget som jeg ikke allerede har.

Denne iagttagelse – iagttagelsen af at vi hver især allerede er hele og fuldendte i os selv, af at vi hver især allerede er den kærlighed og lykke vi søger – er på en måde den vigtigste af de 10 iagttagelser om parforholdets natur. For når vi ser det, når vi er bevidste om vores sande kærlighedsnatur, så smuldrer fundamentet også under rigtig mange af vores kollektive myter om parforhold og kærlighed.

Og omvendt: Når du tror på vores kollektive parforholdsmyter om at du mangler noget som den anden kan udfylde, ja, så bliver det også rigtig svært, ikke blot at være menneske, men at være i et parforhold. Fordi troen på at et andet menneske kan give dig det du mangler, gør dig til et offer i dit liv og fører til usikkerhed, ”neediness” og lavt selvværd. Og med det kommer ofte jalousi, ejerfornemmelser, kontrol, manipulation og mange af de andre ting som virkelig kan forpeste et parforhold, både for dig selv og for din partner. Og uanset hvor meget opmærksomhed, tid og energi din partner giver dig, vil det aldrig rigtig tilfredsstille dig, fordi det grundlæggende problem ikke er hvad din partner gør eller ikke gør, men din egen usikkerhed og ”neediness”.

Når du er bevidst om at både du og din partner er hel og fuldendt i sig selv, handler et forhold ikke længere om to halve mennesker der forsøger at få opfyldt et smertefuldt tomrum af den anden. Men om to hele mennesker der leger sammen en stund på kærlighedens vej.

4. Du kan ikke redde mig fra mit liv.

Denne iagttagelse er baseret på en erkendelse af at vi hver især, når alt kommer til alt, selv er nødt til at ”deale” med livet og alt hvad det indeholder. Hver af os er nødt til selv at finde ud af alt det der med penge, arbejde, karriere, familie, hjem, verden, hvad man vil med sit liv og så videre. Det kan vores partner ikke gøre for os. Det kan et parforhold ikke gøre for os. (Selv om vi selvfølgelig kan hjælpe og støtte hinanden på kærlighedens vej).
Så hvis du prøver at bruge dit parforhold til at redde dig fra dit liv, til at undgå at blive konfronteret med og gennemgå det du nu engang skal igennem her i livet (for eksempel fordi du har frygt-tanker om livet, og om din egen evne til at klare tingene), kan du få problemer. Fordi det i det lange løb ikke kan lade sig gøre.

5. Vi har ingen fremtid sammen (kun dette øjeblik)
Denne iagttagelse er baseret på en erkendelse af at et parforhold – ligesom alle andre ting her i livet – er noget der foregår nu. Fortiden er en tanke du har – nu. Fremtiden er en tanke du har – nu. Det eneste du nogensinde har, er nu.

Hvilket betyder at hvis du bruger meget af din mentale energi på at tænke på fremtiden, på hvad vi som par skal lave sammen i fremtiden, hvad det her forhold skal føre til i fremtiden, så går du også glip af det eneste I nogensinde virkelig har – som er jer to sammen i dette øjeblik, her og nu. To mennesker der lige nu er sammen, taler sammen, rører hinanden, elsker, sover, vågner op.

Dette betyder selvfølgelig ikke at man ikke kan lave aftaler og planer for fremtiden med hinanden. Men der hvor det kan blive et problem for nogle af os, er når vi fokuserer så meget på fremtiden, på hvad det her forhold skal føre til i fremtiden, at det får os til at leve vores liv og vores parforhold som om at dette øjeblik, det vi har sammen lige nu, ikke er så vigtigt, men blot er en trædesten til et eller andet mål ude i fremtiden.

Nogle mennesker kan bruge år på hele tiden at være på vej i deres parforhold, på hele tiden at se dette øjeblik som en trædesten til noget ude i fremtiden. Og hvad sker der så? Efter alt det slid, efter alt det arbejde, når man endelig har fået bryllupsringen og de perfekte 2½ børn og drømmehuset og styr på økonomien og pensionsplanen og betalt sit afdrag på bilen, og man endelig synes at det er tid til at læne sig lidt tilbage og nyde livet ... så kommer den kvajpande af en ægtemand sgu og siger at han vil skilles fordi han er blevet forelsket i en meget yngre kvinde!

Derfor kan det være en rigtig god idé at have størstedelen af dit fokus på det I har sammen nu. For det er det eneste I rent faktisk har! Og når du begynder at lægge mærke til dette, vil du måske også blive overrasket over hvor meget I rent faktisk har sammen – lige her og nu.

Og er det i virkeligheden ikke derfor du gerne vil være i et forhold? Fordi du gerne vil være lykkelig? Og hvornår er det eneste tidspunkt du kan være lykkelig? Er det ikke nu? Det er umuligt at være lykkelig ude i fremtiden. Det eneste tidspunkt du kan være lykkelig i dit parforhold, er nu.
Hvis ikke nu – hvornår så?

6. Du kan ikke garantere mig noget som helst andet end at du ikke kan garantere mig noget som helst

Det som denne iagttagelse gør os opmærksom på, er det faktum at selv om vi som par lover hinanden mange ting (såsom at vi vil være sammen til døden skiller os ad), så ved ingen af os hvad der vil ske i morgen, eller om du eller jeg vil være i stand til at holde det vi lover.
Så hvorfor love hinanden noget man ikke kan garantere at man vil holde? Hvorfor love at man ikke vil ændre sig? Især når den flydende og fleksible virkelighed er at tingene – såsom parforhold – ofte ændrer sig, hvis ikke nu, så før eller siden.
Hvilket også betyder at ...

7. Du vil være tro mod mig indtil du ikke længere er tro mod mig.
Ret indlysende når man tænker over det! Bare se på skilsmissestatistikkerne!

8. Uanset hvad jeg vil have at du gør – gør du præcis det du gør alligevel.

Med denne iagttagelse mener jeg ikke at du ikke kan bede din partner om det du vil have. Faktisk er det meget vigtigt at lære at bede din partner om det du vil have – for din partner er ikke tankelæser.
Denne iagttagelse er baseret på den enkle kendsgerning at efter du har bedt din partner om det du vil have, så vil din partner gøre præcis det han eller hun gør eller ikke gør. Hvad din partner gør, er fuldstændig uden for din kontrol. Det eneste du har kontrol over (ud over dit eget liv selvfølgelig), er hvad du beder din partner om.

Plus ikke mindst hvordan du vælger at handle i forhold til hvad din partner gør eller ikke gør. Når du har afleveret din anmodning, og hvis din partners svar er et nej – er det derefter op til dig at afgøre hvad du så vil gøre i forhold til det. Spørge igen på et senere tidspunkt? Spørge en anden? Forsøge selv at give dig det du gerne vil have? Eller måske (hvis det er meget vigtigt for dig at have en partner der giver dig det) finde en ny partner som gerne vil give dig det? Det er alt sammen op til dig.

9. Uanset hvor hårdt jeg prøver, kommer du aldrig nogensinde til at ændre dig (what I see is what I get).

Virkeligheden er at du er præcis som du er lige nu. Virkeligheden er at din partner er præcis som han eller hun er lige nu. Men hvor mange af os baserer vores forhold på denne virkelighed? Mange af os baserer desværre vores forhold på en eller anden forestilling, et eller andet håb om at hvis man prøver hårdt nok, og arbejder hårdt nok på sin partner, så vil han eller hun med tiden ændre sig! Og hvor ofte sker det? Hvor ofte ændrer vores partner sig virkelig?

Hvem ville du være i dit parforhold hvis du baserede dit forhold på måden din partner virkelig (og jeg mener virkelig!), er på NU – uden at håbe eller forvente noget andet? Hvem ville du være i dit parforhold hvis du ikke kunne tro på at din partner nogensinde ville ændre sig? Hvis du så at det du har nu, er det eneste du nogensinde får – i al evighed! For mange er det virkelig en øjenåbner!
Reality check!

(Da jeg for nogle år siden holdt en workshop med Barbara Berger i Sverige for 100 kvinder, lavede vi en øvelse hvor kvinderne blev bedt om at udforske hvordan de ville handle hvis de baserede deres forhold på måden deres partner virkelig var på – i stedet for på en eller anden forventning, eller et håb om at manden en dag ville ændre sig. Efter workshoppen kom fire af kvinderne op til os og fortalte at de nu havde besluttet sig for at gå fra deres mand! Og flere andre kom op til os og fortalte om hvilke positive forandringer de ville lave i deres forhold, nu hvor de baserede det mere på virkeligheden, på måden deres mand virkelig er på, end på deres håbløse forventninger).

Denne iagttagelse hjælper os også med at være mere opmærksomme på en anden vigtig ting når det gælder parforhold. Nemlig at den eneste du nogensinde kan ændre, er dig selv. Uanset hvor hårdt du prøver på det, kan du ikke ændre din partner.
Sikken en lettelse at finde ud af det!

10. Du elsker mig – og det betyder ikke at du vil gøre det jeg vil have du skal gøre.

En af de ældste og mest stressfulde myter om parforhold er myten om at ”hvis du elsker mig, vil du gøre det jeg vil have”. Men hvis du ser nærmere på det vil du se at denne myte intet har med virkeligheden at gøre når det gælder parforhold. Folk elsker hinanden i parforhold. Men er det lig med at de altid vil det samme? Er det lig med at de altid er enige? Nej, vel. Troen på denne myte kan virkelig føre til meget forvirring og ulykkelighed i parforhold.

Tim Ray er forfatter, foredragsholder og facilitator. Hans seneste bog er ”101 myter om parforhold der driver os til vanvid (og lidt om hvad du kan gøre ved dem)”. Læs mere om Tim Ray og hans ”Getting Real” arbejde og Beamteamved at klikke her på: Tim Ray 

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Parforholdets natur - kend disse faldgruber. Læs mere på Levlykkeligt.dk