Mentor og Lifecoach i Lyngby Tine Hallum

Sorg over mistet barn - få bearbejdet din sorg professionelt

Blog forfatter

 

Professionel hjælp til dig som har mistet et barn, sorgarbejde af en lifecoach og mentor som selv har stået i den svære situation.

 

”Jeg skammede mig over at jeg ikke kunne passe bedre på min søn.. Vi kom dybere ind og "løsnede" på den skyld jeg havde. Jeg har et større perspektiv på det nu.”
- Kærlig hilsen Mette.

 ”Det satte en udvikling i gang hos mig, hvor jeg fik øje på at der er meget mere i min sorg. Jeg kan komme mere rundt om det der gør ondt, så der ikke kun er smerte. Utroligt nok…”
-Lone

 ”Jeg læste noget af det du har skrevet og det berørte mig dybt. Jeg havde svært ved at finde ud af alle de følelser og jeg blev så lettet da du satte ord på. Tak!”
-Karina

 

At miste et barn. Hvornår går smerten og sorgen væk?

Hvordan vi kommer igennem denne sorg, er individuelt. Det er betinget af hvem du er, hvad du bærer med dig og hvordan din omverden hjælper dig på vej.

Vi kan med jævne mellemrum have brug for hjælp til at lindre og bearbejde smerten, når den viser sig. Det er ikke noget der skal hverken forceres eller undertrykkes, måske fordi vi, eller andre, synes at savnet og sorgen har varet længe nok.
Vi kan have tanker og følelser der synes mærkelige. 
Der er ikke noget der er mærkeligt eller unormalt, det handler som oftest om at få lov at sørge i eget tempo og lære sig selv og andre, at der ingen tidsbegrænsning er på sorgen over at have mistet et barn. Det er ikke noget vi lægger bag os, men en omstændighed som vi kan have brug for hjælp til at lære at leve med.

Det "stikker dybt", at miste et barn og derfor kan det være rart at have en behandler ved din side, som ud over at rumme dig og din smerte professionelt, også har en personlig erfaring omkring det at miste et barn.
Jeg mistede min datter i 2001 og har bearbejdet og gået i dybden med mine udfordringer derefter.
Jeg kan tage de svære snakke med dig. Om dit barn, om livet og døden og det svære i at komme helt og fuldt tilbage til livet.

Hvad kan jeg, som spirituel  Lifecoach og mentor, eksempelvis hjælpe dig med?

- At udtrykke smerten. Vi kan sammen tage hånd om din smerte, istedet for at den til tider tager dig. Her findes trøst og forløsning, når vi går bevidst ind i smerten. Vi kan snakke om de svære følelser og om hvordan du bliver bedre til at rumme dem.

- At være opmærksom på dig. Opmærksom på stress, angst og depression hos dig. Som skrevet tidligere, handler det som oftest om at give os selv lov at sørge og bearbejde som vi har brug for og i det tempo vi magter det. Du skal ikke bære sorgen med dig som en knude af uforløste følelser. 

- At lægge forventningerne væk for en stund. Forventninger til dig selv om at du burde være kommet videre, eller burde have det bedre nu. Hvad end det er vores egne eller andre menneskers forventninger vi forsøger at efterkomme, vil det medføre at vi tilsidesætter og undertrykker smerten.

- At tage hånd om din moder/faderfølelse. At snakke om dig, som mor eller far, som har mistet et barn. Hvordan kan du bedst udtrykke og bevare din kærlighed? Det er så individuelt hvordan vi ser vores forhold til vores børn. Kender du eksempelvis til skyldfølelsen, når du føler at du bevæger dig lidt væk og væk fra sorgen? Det er der mange som gør. Vi kan snakke om, hvordan du bevarer balancen imellem at mindes/sørge og mærke liv og glæde igen.

- At kigge på dine overbevisninger. Eksempelvis, "jeg fortjener ikke lykke," eller "det må være min skyld." Oplevelsen af at have mistet et barn, kan have vækket gamle overbevisninger og givet dem ekstra kraft. Det er muligt at blive bevidst om skjulte overbevisninger og arbejde konstruktivt med dem. De skal ikke have magt over dig.

- At sætte lys på dine relationer. De kan have forandret sig og du kan have forandret dig i forhold til dine relationer. Vi kan kigge på hvordan du tolker andre menneskers fravær, eller passivitet. Det kan være en stor trøst at få øje på hvordan de stærke følelser influerer på vores tolkning. Andre menneskers handlinger, eller mangel på samme, handler ofte om deres egne kampe i livet, eller deres angst. Vi kan arbejde på om du har brug for at sætte grænser, eller blive bedre til at mærke efter i dig selv. Eller om det handler om at arbejde på at acceptere og se dine relationer i et nyt lys. Vi kan øge din bevidsthed omkring dine valg.

- At lytte til og mærke din krop. Din krop er også mærket når du mister et barn, det er vigtigt at have et fokus her og mærke hvor spændingerne har sat sig. Vi kan forløse dem ved hjælp af energetiske øvelser og forhindre at det sætter sig som sygdom eller fysiske smerter.   

-At skifte retning i livet. Jeg havde en fornemmelse af, at alle mine (livets) byggeklodser ramlede sammen, da jeg mistede min datter. Jeg oplevede en stor modstand på at stable de samme klodser op igen. Har du det på samme måde, en længsel efter at skifte retning nu, eller gå tilbage og gribe fat i glemte drømme, kan vi gøre det.

Der er mange områder af vores liv som bliver berørt, når vi mister et barn. Når vi arbejder med vores energier, eller chakras, kan vi påvirke og og afhjælpe de spændinger vi har i de pågældende områder. Det er simple, meditative øvelser som sætter gang i de ønskede energier og vores egen helingsproces. Vi kan eksempelvis arbejde målrettet med at opnå balance mellem sorgen og evnen til at føle livsglæde igen. Og vi kan arbejde på at hele vores hjerte, så vi bliver bedre i stand til at rumme og acceptere vores smerte. Energetiske øvelser kan også sætte gang i dynamikken igen, når vi føler at vi er gået i stå.

Her kan du læse om et jævnligt meditations-arrangement jeg har.

Da jeg mistede min datter.

Det satte sig uudslettelige spor, da jeg mistede min datter og adskiller sig meget fra andre svære perioder og tab i mit liv. Her var det savn og fortidens minder der gjorde ondt. At miste min datter føltes også som at blive berøvet min fremtid. Udover den store sorg, blev alle min fremtids drømme med ét revet bort. Jeg havde meget at skulle genfinde, ikke mindst lysten og tilliden til livet.

Jeg havde det som om, alle de udfordringer jeg havde i rygsækken i forvejen, blev hældt ud over mig og jeg blev konfronteret med for megen smerte, på for mange fronter.

Jeg blev ofte mødt af medlidenhed eller distance, da jeg mistede min datter i 2001. Både af min omverden og de professionelle behandlere jeg mødte. Ingen af delene er hverken konstruktive, eller behjælpelige. Jeg skulle tage imod mange uforståelige og sårende bemærkninger og følelsen af at stå alene blev større, ingen kunne forstå mig.
Af de anviste psykologer, blev jeg sluppet når de havde sikret sig at jeg var uden for fare, eller med en besked om at jeg reagerede "normalt."

Jeg blev efterladt med dette kæmpe behov for nogen som kunne vise mig hvordan jeg skulle leve videre med denne oplevelse i bagagen. Jeg ville ikke acceptere at bære rundt på en livslang, smertefuld og ubærlig sorg. Jeg havde brug for en ligesindet og deltog i en sorggruppe, hvor vi støttede godt op om hinanden, vi kunne mærke og forstå hinandens smerte.

- Men hvad gør man, når det er så individuelt hvordan man bearbejder sin smerte?

Vi stod alle meget forskellige steder i livet, på trods af det vi havde til fælles.

- Og hvad gør skulle jeg gøre, når svarene på hvordan jeg bedst kom videre fandtes hos mig selv?

Under sorg, smerte og vrede? Det fandt jeg ikke nogen som kunne hjælpe mig med. Jeg begyndte selv at studere, læse mig videre og tog efterfølgende en uddannelse som Lifecoach fra ID Academy og herefter den nye ID Mentor uddannelse i integral spiritualitet.
Først her lærte jeg at tage hånd om mig selv og de udfordringer der fulgte i kølvandet på at miste et barn. 

Det er aldrig for sent at tage fat i følgerne efter at have mistet et barn.

Nogle mennesker kæmper med udfordringer og tilstande, selv efter mange år.
Når vi ikke lytter til os selv og smerten fortrænges, kan vi have svært ved at forstå hvad der sker med os. Vi kan have en oplevelse af en konstant anspændthed eller øget alarmberedskab, selv om vi momentvis har en oplevelse af, også at have fået noget positivt ud af den smertefulde oplevelse.

Vi rummer meget kærlighed til vores døde barn/børn og jeg ser gerne, at de store mængder du rummer, kommer dig selv til gavn, ved at du tager kærligt hånd om de udfordringer du har. Det er muligt at finde glæden igen, måske endda dybere og mere intenst.

(se evt mere på min profil, i mine blogs, eller i videoer øverst)  

 

Jeg kan kontaktes på info@tinehallum.dk

Kærligst,

Tine Hallum
mentor og lifecoach

 

Jeg har taget grunduddannelsen som frivillig i landsforeningen spædbarnsdød og yder støtte til mennesker som lige har mistet et barn. 

 

 

__________________________

Tine Hallum, mentor og lifecoach i Lyngby.
Se min hjemmeside: http://www.tinehallum.dk/

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Professionel hjælp til dig som har mistet et barn, af en lifecoach og mentor som selv har stået i den svære situation.