Parforholdet kan være hårdt arbejde

Hvis der er nogen, der tror, at et ægteskab og parforhold kun er en dans på roser, så tager man frygteligt fejl. Ej heller succes med job/karriere og børneopdragelse er noget, der kommer af sig selv. Der skal ydes en indsats, for at få de 3 områder til at fungere – og der skal ydes en meget stor indsats for at alle er glade.

Tænk på en rulletrappe, der kører fra anden til første sal, og du ønsker at komme op på næste etage. Hvis du bliver stående helt stille på trinnene, bevæger du dig nedad. Hvis du vælger at gå i roligt gå-tempo på trinene, står du stille i forhold til omgivelserne. Det er først, hvis du bevæger dine fødder hastigt på trinene, at du er i stand til at komme op til over-etagen. Sådan er det også med udvikling af relationer og karriere.

Gæld eller opsparing
Mark Bundgaard Hansen fortæller, at han havde omkring 200.000 kr. i gæld, da han færdiggjorde sin uddannelse. Han ved godt, at de fleste af pengene er gået til at gå i byen for at forsøde tilværelsen, mens han læste. Han startede med at bo gratis hos en af sine venner, men alligevel skabte han i løbet af studiet gæld. Han ønskede ikke at leve fattigt eller bestride et lønnet arbejde parallelt med studierne. Det orkede han ikke. Men hvor har han fået opfattelsen af, at kortsigtet behovstilfredsstillelse er vigtigere end fornuftige langsigtede mål? Hvem har lært ham at få dækket alle behov med det samme, uden at skulle yde, før man kan nyde? Hvem har lært ham om ansvarlighed – eller rettere sagt totalt mangel på ansvarlighed og ansvarsfølelse? Hvordan kan han have lært, at man bare kan låne penge, fordi der nok er nogen der løser problemerne for ham?

Børneopdragelse
Børneopdragelse stiller store krav til forældren. Der skal foruden kærlig omsorg også stilles krav til barnet, sættes grænser og siges nej, og man skal være en god rollemodel. Hvis man ikke vil eller kan løfte den opgave, kommer konsekvenserne måske senere i form af fx kriminalitet, misbrug, helbredsmæssige udfordringer, magtkampe, skilsmisse og lignende.

Dækning af behov
At man lever sammen i et parforhold er for mange ikke kun at få dækket sit behov for kærlighed, at få sex og at dele udgifterne. Der kræves en indsats at få forholdet til at fungere ordentligt på alle områder. Det handler om at undersøge og efterleve færdselsreglerne i livet i form af de skrevne og uskrevne regler, hvor de uskrevne udelukkende kan erfares. Færdselsreglerne i livet handler om måden vi er sammen på.

Indlæring
Hvis man aldrig har lært, hvordan man kan få et ægteskab til at køre ordentligt, fordi forældrene ikke evnede det, eller ikke anede noget om det, eller fordi man er vokset op med en single-forælder, så bliver man nødt til selv træne parforholdets færdselsregler, og det kan være anstrengende arbejde. Men heldigvis har vi hver især et ansvar for vores eget liv. Man kan vælge at ændre kurs, og på den måde få sig et bedre liv. Min egen erfaring er, at på samme måde som i opdragelse af børn handler parforhold om at lære sig selv at kende, sætte grænser, kunne sige til og fra, men også samtidig at kunne give sig hen, slippe kontrollen og have tillid til hinanden. Hvis færdighederne ikke er lært og indøvet, kan parforholdet være hårdt arbejde.

Mikael Hoffmann

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Parforholdet kan være hårdt arbejde. Læs mere